*-* ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย 0856095854 *-*

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี 2561

20 มิถุนายน 2561 นายทองอินทร์ บุญประสพที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  

 1

2

3

4

5

6

8

9

10

7